בדרך הטבע

דניאל לומברוזו – טיפולים בכאבי גב

באתר מידע על הטיפולים המוצעים במרפאה וכן מידע על כאבי גב ואיך להמנע מהם.

העבודה על האתר כללה גם צילום תמונות של תרגילים לחיזוק וליציבה.