Skip to content

בונוס – שולחן קפה / שולחן לילד.ה

  כדי לצפות בשיעורים בקורס הזה יש להיכנס תחילה עם השם והסיסמה

  אם לא זוכרים את הסיסמה,
  אפשר לאפס את הסיסמה כאן.

  רוצה להרשם לקורס?
  בעמוד הראשי יש את רשימת הקורסים עם כפתור להרשמה.

  דילוג לתוכן