Skip to content

5 – בניית השלד של הרהיט

  כדי לצפות בשיעורים בקורס הזה יש להיכנס תחילה עם השם והסיסמה

  אם לא זוכרים את הסיסמה,
  אפשר לאפס את הסיסמה כאן.

  רוצה להרשם לקורס?
  בעמוד הראשי יש את רשימת הקורסים עם כפתור להרשמה.

  דילוג לתוכן