Skip to content

מיכל כהן

    אתר למיכל כהן, מטפלת בעזרת "מודעת קשובה".

    באתר מידע על הטיפולים, מאמרים, סרטונים, קבצי שמע של הרצאות והנחיות מדיטציה.

    דילוג לתוכן