מיכל כהן

אתר למיכל כהן, מטפלת בעזרת "מודעת קשובה".

באתר מידע על הטיפולים, מאמרים, סרטונים, קבצי שמע של הרצאות והנחיות מדיטציה.