Skip to content

מינרלז

    אתר לחברת איפור מקומית של איפור מינרלי טבעי.

    העיצוב במקור לא שלי, אני התאמתי את העיצוב למבנה החדש כשאר האתר שודרג, ואני עוזרת לתחזק אותו מבחינה גרפית.

    קישור לאתר מינרלז >

    דילוג לתוכן